Kirchenvorplatz
Referenz Bild
Kirchenvorplatz, Hilter